JennyPaint & Glass

by Jenny Schroyen

ICONEN

Bij het maken van iconen wordt ik overvallen door een bijzondere innerlijke rust. Ik heb ergens gelezen dat iconen vensters op de eeuwigheid zijn, dat de ware bestaansreden van een icoon het gebed is.

Een toestand van innerlijke rust is mijn gebed, mijn reflectie over en relativering van wat in deze hectische en snel veranderende wereld aan bod komt

Een icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten.

Iconen behoren tot de Oosters-orthodoxe -, de Oriƫntaals-orthodoxe Kerk en de Oosters-katholieke Kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen.

Iconen zijn meestal geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de Kerk. Een icoon wordt in principe niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde.

Bij het maken van iconen streef ik ernaar de aloude recepten zo getrouw mogelijk toe te passen. Hierbij gebruik ik levkas, temperaverf, verlucht met bladgoud en -zilver, juwelen, enz...